رکود جدید حجم تجارت چین با اتحادیه عرب
2024/05/31 14:44:50

آخرین ارقام منتشر شده توسط اداره کل گمرک چین در روز پنج شنبه 30 ام مه نشان می دهد که ارزش کل تجارت چین با اعضای اتحادیه عرب به طور قابل توجهی از 303.81 میلیارد یوان در سال 2004 به 2.8 تریلیون یوان در سال 2023 افزایش یافته است که 820.9 درصد رشد را نشان می دهد. در چهار ماه اول سال جاری، تجارت چین با اتحادیه عرب 946.17 میلیارد یوان بود که بالاترین رکورد برای مدت مشابه در تاریخ محسوب می شود که نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.8 درصد افزایش داشته است.

با نگاهی به کشورهای مختلف، تجارت چین با 9 کشور عضو اتحادیه عرب از جمله امارات متحده عربی و عراق افزایش یافته و نرخ رشد برای برخی کشورها نسبتاً سریع بوده است. آن چنان که در چهار ماه نخست سال جاری، در میان شش کشور برتر از لحاظ ارزش تجارت با چین، کل ارزش تجارت امارات متحده عربی، عراق، عمان، قطر، مصر و عربستان سعودی با چین، 84.8 درصد از کل ارزش تجارت اتحادیه عرب با چین در همان دوره را تشکیل می دهد.

از نظر تجارت کالا، در حال حاضر چین بزرگترین منبع واردات خودرو، منسوجات و پوشاک اتحادیه عرب است. داده های رسمی نشان می دهد که در چهار ماهه اول سال جاری، چین 256.1 میلیارد یوان محصولات مکانیکی و الکتریکی به اتحادیه عرب صادر کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 23.1 درصد افزایش داشته است و از این میزان صادرات خودرو در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 66.3 درصد افزایش یافته است.

از نظر واردات، اتحادیه عرب بزرگترین منبع واردات محصولات انرژی چین است و واردات نفت تصفیه شده و سنگ معدن فلزی به سرعت در حال رشد است. طبق آمار چین، چین در چهار ماه اول سال جاری 397.29 میلیارد یوان محصولات انرژی از اتحادیه عرب وارد کرده است که 38 درصد از کل ارزش واردات محصولات انرژی چین در همین مدت را تشکیل می دهد.

  • 2024/05/31 14:44:50
  • GMT+08:00
  • /