رونق «اقتصاد شبانه» چین
2024/05/30 11:06:08

وقتی شب می رسد، چراغ‌های شهر می درخشند و بازارهای شبانه شلوغ و پررونق می‌شوند. شهروندان و گردشگران از مناطق مختلف چین و کشورهای خارجی در حال خوردن خوراکی‌هایی مختلف در بازارهای شبانه گردش می کنند و از تماشای مناظر مختلف و میراث فرهنگی ناملموس لذت می برند و ورزش‎‌ها و سرگرمی‌ها مختلف را انجام می دهند.

الگوی مصرفی اقتصاد شبانه در مناطق مختلف چین پی در پی غنی‌تر می شود. فعالیت‌های مختلف از جمله "نمایش شبانه، برنامه های فرهنگی و هنری شبانه، سرگرمی شبانه، ورزش شبانه" با جذب مصرف‌کنندگان و بخشیدن نیروی تازه به اقتصاد، اشکال جدید مصرف و فرصت‌های شغلی‌ جدید را برای چین ایجاد کرده است.

  • 2024/05/30 11:06:08
  • GMT+08:00
  • /