رسیدن سود موسسات صنعتی سراسر چین به بالاتر از اندازه تعیین شده در ماه آوریل
2024/05/27 16:20:51

داده های منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین در روز 27 مه نشان داد که در ماه آوریل، سود شرکت های صنعتی در سراسر کشور از 3.5 درصد کاهش در ماه مارس به سطح 4 درصد افزایش رسید و سود این مؤسسات نیز به 7.5 درصدی رسید که بالاتر از میزان تعیین شده است و نشان می‌دهد سود شرکت ها در ماه آوریل به طور قابل توجهی بهبود یافته است.

آمارها نشان می‌دهد که در فاصله ژانویه تا آوریل، سود شرکت‌های صنعتی با 4.3 درصد بالاتر از اندازه تعیین‌شده بوده و با افزایش نسبت به دوران مشابه سال قبل همچنان به رشد ثابت خود ادامه می‌دهد.

سرعت رشد درآمد شرکت های صنعتی نیز در این مدت افزایش یافته است. در چهار ماهه اول سال جاری، درآمد عملیاتی شرکت‌های صنعتی با پیشی گرفتن از اندازه تعیین‌شده، نسبت به دوران مشابه سال قبل 2.6 درصد افزایش یافته و نرخ رشد آن 0.3 درصد سریع‌تر از فاصله بین ژانویه تا مارس بوده است. در این مدت سود بیش از 70 درصد صنایع مختلف افزایش یافته است. در چهار ماه اول، در بین 41 بخش صنعتی، 31 صنعت رشد سود سالیانه را تجربه کرده‌اند  و میزان آن نیز 75.6 درصد بوده است. از ژانویه تا آوریل، سود صنعت تولید تجهیزات 16.3 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته که 12 درصد بیشتر از تمام دیگر صنایعی است که میزان سود آنها بالاتر از اندازه تعیین شده بوده و در میزان رشد مجموع تمام این صنایع سهم 4.7 درصدی داشته است.

  • 2024/05/27 16:20:51
  • GMT+08:00
  • /