ارزش صندوق عرضه عمومی چین به 30.78 تریلیون یوان رسید
2024/05/25 09:20:50

داده‌های «انجمن مدیریت دارایی چین» که در روز پنجشنبه منتشر شد نشان می‌دهد، دارایی تحت مدیریت صندوق‌های عرضه عمومی چین تا پایان آوریل به 30.78 تریلیون یوان (4.33 تریلیون دلار) رسیده است.

بر اساس این داده‌ها در مقایسه با پایان ماه مارس که این رقم 29.2 تریلیون یوان بود، افزایش یافته است.

انجمن مدیریت دارایی چین تاکید کرد تا پایان ماه آوریل، در مجموع 11868 صندوق عرضه عمومی توسط 148 شرکت مدیریت صندوق در حال فعالیت بوده‌اند.

داده‌های مذکور نشان می‌دهد، مقیاس صندوق‌های سرمایه گذاری محدود به 3.82 تریلیون یوان رسید و در عین حال مقیاس صندوق‌های باز به حدود 26.95 تریلیون یوان رسیده است.

بر اساس اعلام انجمن مدیریت دارایی چین، از 148 شرکت مدیریت صندوق فوق الذکر، 51 شرکت با سرمایه خارجی و 97 شرکت با سرمایه داخلی هستند.

  • 2024/05/25 09:20:50
  • GMT+08:00
  • /