برداشت هلو در «بای شی بان»
2024/05/21 16:30:57

فصل برداشت هلو در دهکده بای شی بان شهر فوآن استان فوجیان در جنوب شرقی چین فرا رسیده است. 

  • 2024/05/21 16:30:57
  • GMT+08:00
  • /