پاندای خوشحال
2024/05/21 12:29:35

«توان زی» نام این پاندای خوشحال است که در باغ وحش دریاچه «تانگ شان زی چینگ» در شهر نان جینگ، مرکز استان جیانگ سو در شرق چین زندگی می‌کند. 

  • 2024/05/21 12:29:35
  • GMT+08:00
  • /