خارگیل‌های تایلندی
2024/05/21 20:32:20

تایلند یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ خارگیل یا میوه دوریان در جهان است که هر ساله مقادیر زیادی از این محصول را به چین صادر می کند. طبق داده های اداره کل گمرک چین، در سال 2023، چین 1.426 میلیون تن خارگیل تازه وارد کرده که 929 تن آن محصول تایلند بوده و 65.15 درصد از کل واردات خارگیل تازه چین را تشکیل داده است.

  • 2024/05/21 20:32:20
  • GMT+08:00
  • /