تولید ترکیبی در «دونگ های»
2024/05/20 20:28:31

ترکیب پرورش ماهی با تولید برق خورشیدی در شهرستان دونگ های از توابع  «لیان یون گانگ» استان جیانگ سو در شرق چین با پاداش های مضاعف در زیر و روی سطح آب همراه است و این منطقه را در مسیر توسعه پایدار قرار داده است. 

  • 2024/05/20 20:28:31
  • GMT+08:00
  • /