قدرت گل‌ها
2024/05/19 19:26:07

این بوته غول پیکر گل کاغذی نزدیک به 30 متر در امتداد دیوار این ساختمان  بالا رفته و نمادی قدرتمند از زیبایی پایدار و سرزندگی طبیعت در شهر نان نینگ منطقه گوانگشی در جنوب چین است.


  • 2024/05/19 19:26:07
  • GMT+08:00
  • /