برگزاری جشنواره‌ سنتی قوم «میائو» در «چونگ‌چینگ»
2024/05/18 09:20:52

جشنواره «سای‌هواشان» یک جشنواره سنتی قوم «میائو» است که از مراسم‌های خواستگاری و نامزدی سرچشمه می‌گیرد، جایی که جوانان با آواز خواندن و رقصیدن دیدار می‌کنند و با هم آشنا می‌شوند.

برپایی این جشنواره در سال‌های اخیر با توسعه گردشگری محلی و ترویج فرهنگ‌های قومی میائو به شکل فزاینده‌ای محبوب و پرطرفدار شده است.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 15 مه (27 اردیبهشت)، از گروه قومی میائو در شهرک «چیوئو جیولی» در بخش خودمختار «پنگشوی میائو» در کلانشهر «چونگ‌چینگ» (جنوب غربی چین) گرفته است.

  • 2024/05/18 09:20:52
  • GMT+08:00
  • /