کوچ کل‌های تبتی
2024/05/18 16:18:41

این کل‌های تبتی باردار از میان گستره وسیعی از برف در حال کوچ به سمت محل معمول به دنیا آوردن بچه‌های خود در منطقه حفاظت‌شده ملی «چیانگ تانگ» در بخش شمالی منطقه خودمختار«شی زانگ» (تبت) در جنوب غربی چین هستند. 

  • 2024/05/18 16:18:41
  • GMT+08:00
  • /