میمون‌های برگ فایره
2024/05/18 16:17:14

با افزایش تلاش‌ها برای حفظ زیست‌گاه‌های طبیعی، تعداد میمون‌های موسوم به «میمون برگ فایره» در منطقه خودگردان «نیو جیانگ» قوم «لی سو» در استان یون نان واقع در جنوب غربی چین در حال افزایش است. این میمون‌ها یکی از گونه‌های حفاظت‌شده ملی در چین هستند.

میمون‌های مادر معمولاً نوزادان مو طلایی خود را برای جستجوی غذا به جنگل می آورند. خز طلایی نوزاد در نهایت در چهار یا پنج ماهگی او به خاکستری و نقره ای تبدیل می‌شود.

  • 2024/05/18 16:17:14
  • GMT+08:00
  • /