ادامه روند رو به رشد اقتصاد چین در ماه آوریل
2024/05/17 15:58:09

آمارهایی که روز جمعه، 17 مه (28 اردیبهشت) توسط اداره ملی آمار چین منتشر شد نشان می دهد که در ماه آوریل 2024میلادی، ارزش افزوده شرکت های صنعتی با گذشتن از اندازه معین شده توسط چین در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 6.7 درصد افزایش یافته است. کل ارزش خرده‌فروشی کالاهای مصرفی کشور در این مدت 3569.9 میلیارد یوان بوده است که در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 2.3 در صد فزونی گرفته است. کل ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی 3638.9 میلیارد یوان بوده است که در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 8.0 درصد افزایش یافته است. مازاد تجارت 513.5 میلیارد یوان بوده است و نرخ بیکاری کشور در مناطق شهری 5.0 درصد است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 0.2 واحد درصد کاهش یافته است.

«لیو آی هوا»، سخنگوی اداره ملی آمار چین در نشست خبری همین روز اعلام کرد که حرکت اقتصاد چین در ماه آوریل پایدار با ثبات است. با وجود این که سرعت رشد برخی از شاخص‌ها به خاطر تفاوت تاریخ تعطیلات و بالا بودن مبنای بالا در دوران مشابه سال گذشته کم شده اما شاخص‌های اصلی مانند صنایع، صادرات، اشتغال و قیمت‌ها به طور کلی بهبود یافته، نیروی محرکه جدید با سرعت رشد کرده و روند رو به رشد اقتصاد چین ادامه دارد و عوامل مثبت افزایش یافته است.

  • 2024/05/17 15:58:09
  • GMT+08:00
  • /