چین از اتخاذ مجازات در مقابل جرائم و مجرمان بین المللی حمایت می کند / نماینده چین در سازمان ملل: دیوان بین المللی کیفری باید استقلال و بی طرفی خود را حفظ کند
2024/05/15 15:14:02

«دای بینگ» معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۱۴ مه، در  اجلاس دیوان بین المللی کیفری شورای امنیت درباره لیبی، گفت: چین از حفظ صلح و امنیت بین‌المللی با مجازات در مقابل جدی ترین جرائم بین‌المللی حمایت می‌کند.

دای بینگ گفت: در مواجهه با بحران‌ها و چالش‌های بزرگی که مورد توجه بسیار جامعه جهانی قرار می گیرد، دیوان کیفری بین‌المللی باید از اختیارات خود مطابق قانون استفاده کند، قوانین بین‌المللی را به طور یکسان اعمال کند، از استانداردهای دوگانه و استثنایی پرهیز کند و به طور موثر از عدالت بین المللی حفاظت کند.

این مقام گفت که موضع چین در مورد کار دیوان بین المللی کیفری در لیبی تغییر نکرده است. پرونده ای که در حال حاضر توسط دادگاه دیوان بین المللی کیفری رسیدگی می شود در سال ۲۰۱۱ ارائه شده است. چین به «نقشه راه تکمیل تحقیقات» پیشنهاد شده توسط دادستان توجه کرده است. امید است در مرحله بعدی کار، دیوان بین المللی کیفری اصل صلاحیت تکمیلی مندرج در«اساسنامه رم» را کاملاً رعایت کند، موضعی مستقل، عینی و بی‌طرفانه حفظ کند، به حاکمیت قضایی و نظرات منطقی طرفین کاملاً احترام بگذارد و ارتباط نزدیک و همکاری با لیبی را حفظ سازد.

وی افزود: که دستیابی به صلح و ثبات در لیبی پیش شرط تضمین عدالت قضایی است. جامعه بین‌الملل باید به اصل «به رهبری لیبریا و مالکیت لیبی» پایبند باشد، به حاکمیت و تمامیت ارضی لیبی احترام بگذارد، از همه طرف‌های لیبی در انجام گفت‌وگو و مشورت و انتقال سیاسی جمایت کند و از تحمیل راه‌حل‌های خارجی اجتناب کند.

معاون نماینده چین در سازمان ملل افزود: کار مرتبط دیوان بین المللی کیفری باید به همه طرف ها در لیبی کمک کند تا وحدت و اتحاد را تقویت کنند و از تشدید اختلافات و تضادها اجتناب کنند.


  • 2024/05/15 15:14:02
  • GMT+08:00
  • /