شادی برداشت سیب زمینی
2024/05/15 15:20:50

برداشت سیب زمینی‌هایی که اندازه هر کدام بزرگتر از دست‌های یک انسان بالغ است، شادی را برای اهالی روستای «یانگ جوآنگ» شهر «تای آن»، استان «شان دونگ» در شرق چین به ارمغان آورده است. 

  • 2024/05/15 15:20:50
  • GMT+08:00
  • /