هشدار گارد ساحلی چین به کشتی های فیلیپینی در پی ورود غیرقانونی به آب‌های جزیره هوانگ‌یان
2024/05/15 20:46:23

روز چهارشنبه، ۱۵ مه (۲۶ اردیبهشت)، نیروهای گارد ساحلی چین مطابق مقررات به اعمال قانون در آب‌های اطراف جزیره هوانگ‌یان پرداختند.

در همین روز تعدادی کشتی های فیلیپینی با نادیده گرفتن هشدار چین، به طور غیرقانونی وارد آب‌های چین شدند که به گفته گارد ساحلی چین: این اقدامات فیلیپین ناقض حق حاکمیت چین و مصداق نقض جدی قوانین و هنجارهای اساسی در روابط بین المللی است. گارد ساحلی چین از فیلیپین خواست که فوراً اقدامات خلاف قانون خود را متوقف کند.

گارد ساحلی چین طبق قانون در آب‌های دریایی چین عملیت دفاع از حقوق چین و اجرای قانون را انجام می‌دهد و قاطعانه از حاکمیت ارضی و حقوق و منافع دریایی چین محافظت خواهد کرد.

  • 2024/05/15 20:46:23
  • GMT+08:00
  • /