بی تغییر ماندن پیشبینی اوپک درمورد تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۴
2024/05/15 09:06:45

اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه بازار نفت، دورنمای خود از رشد قوی تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۴ را تغییری نداد.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش ماهانه خود اعلام کرد انتظار دارد تقاضای جهانی برای نفت خام در سال ۲۰۲۴، به میزان ۲.۲۵ میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۲۵، به میزان ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز رشد کند که هر دو رقم نسبت به گزارش ماه قبل، تغییری نداشتند.

 

  • 2024/05/15 09:06:45
  • GMT+08:00
  • /