زیبایی شب‌های ورزشگاه المپیک «لان جوئو»
2024/05/14 22:17:01

با از راه رسیدن شب، ورزشگاه المپیک شهر لان جوئو در استان گان سو واقع در شمال غربی چین از بالا مانند یک غنچه گل درخشان دیده می‌شود.  


  • 2024/05/14 22:17:01
  • GMT+08:00
  • /