به شیرینی شلیل
2024/05/14 21:56:10

باغداران روستای «وانگ جیا جوآنگ» شهر «لای شی»، استان «شان دونگ» در شرق چین با خوشحالی در حال چیدن شلیل‌های امسال خود هستند. این منطقه به «زادگاه شلیل» در چین معروف است.

  • 2024/05/14 21:56:10
  • GMT+08:00
  • /