آمار صادرات بیش از 10 میلیون رسید / افزایش صادرات دوچرخه چین در سه ماهه نخست
2024/05/13 14:34:40

داده های انجمن دوچرخه چین نشان می دهد که در سه ماه نخست امسال، چین ۱۰.۹۹۹ میلیون دوچرخه کامل صادر کرده است که افزایش ۱۳.۷ درصدی نسبت به سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ نشان می دهد و روند رشد ترمیمی را از نیمه دوم سال گذشته ادامه می دهد.

در میان آنها، چین در سه ماهه نخست تقریباً ۲.۳ میلیون دوچرخه را به ایالات متحده صادر کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۷.۲ درصد افزایش داشت. و صادرات چین به روسیه با ۵۲.۱ درصد افزایش به ۹۳۰ هزار دستگاه رسیده است.

از نظر صادرات قطعات، ارزش صادرات در سه ماهه نخست ۷۴۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹، ۱۰.۸ درصد افزایش داشته است.

  • 2024/05/13 14:34:40
  • GMT+08:00
  • /