لبخند بروکلی
2024/05/13 16:49:02

کشاورزان سخت کوش شهرستان نینگ یانگ، استان شاندونگ در شرق چین از برداشت کلم بروکلی‌های تازه اینچنین با خوشحالی لبخند می‌زنند. 

  • 2024/05/13 16:49:02
  • GMT+08:00
  • /