رشد صنعت لجستیک چین طی ماه آوریل با تداوم افزایش تقاضا
2024/05/13 09:08:49

داده‌های صنعتی نشان می‌دهد بخش لجستیک چین طی ماه آوریل شاهد رشدی قدرتمند بود که ناشی از بهبود تقاضا در سراسر کشور ارزیابی می‌شود.

بر اساس اعلام «فدراسیون لجستیک و خرید چین»، شاخص نشان دهنده عملکرد بازار لجستیک چین ماه گذشته به 52.4 درصد رسید که نسبت به ماه مارس 0.9 واحد درصد رشد نشان می‌دهد.

«هه هوی» اقتصاددان ارشد فدراسیون لجستیک و خرید، رشد ایجاد شده در ماه آوریل را به افزایش تقاضا در کنار افزایش فعالیت در زنجیره تامین نسبت داده است.

وی همچنین به سیر صعودی شاخص‌های فرعی نشان دهنده حجم کسب و کار، سفارش‌های جدید، نرخ استفاده از تجهیزات و اشتغال اشاره کرد.

این اقتصاددان افزود: شاخص‌های فرعی منعکس‌کننده انتظارات تجاری برای سه ماه متوالی در حیطه توسعه باقی مانده‌اند که نشان‌دهنده تثبیت بیشتر پایه‌ها برای بهبود کلی در صنعت لجستیک است.

  • 2024/05/13 09:08:49
  • GMT+08:00
  • /