راه‌اندازی پروژه ۶۰۰ مگاواتی برق خورشیدی در کاشغر
2024/05/13 21:50:15

این پروژه ۶00 مگاواتی تولید برق خورشیدی به طور کامل به شبکه برق چین در شهر کاشغر در شمال غربی چین متصل شده و قرار است پس از تولید 1 میلیون کیلووات ساعت برق در روز به طور آزمایشی، میزان تولید روزانه خود را به 2.3 میلیون کیلووات ساعت افزایش دهد، انتظار می رود این پروژه با تولید حدود 1 میلیارد کیلووات ساعت برق سبز در سال به کاهش 812 تن انتشار دی اکسید کربن کمک کند.

  • 2024/05/13 21:50:15
  • GMT+08:00
  • /