شکوفه‌های جاکاراندا در «لو جوئو»
2024/05/13 12:47:42

این موقع از سال فصل جادویی سایه گستردن شکوفه‌های جاکاراندا بر خیابان‌های شهر لو جوئو استان سی‌چوان در جنوب غربی چین است.

  • 2024/05/13 12:47:42
  • GMT+08:00
  • /