باغ‌های چای «چینگ جن»
2024/05/12 17:05:21

این باغ چای در چینگ جن، استان گویی جوئو در یک نقطه عالی  بین کوه و آب قرار گرفته و درختان افرا با برگ های افرا سبز و سرخ مثل ابرهای گلگون سپیده دم آن را آراسته اند. 

  • 2024/05/12 17:05:21
  • GMT+08:00
  • /