ویدئو| اهمیت آقای «شی» به خانواده و روابط خویشاندی
2024/05/12 14:21:01

«شی جین پینگ»، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، یک بار «آواز پسر سرگردان» «منگ جیائو»، شاعر «سلسله تانگ» را با محبت خواند: «نخ‌ در دستان مادرِ مهربان، نهایتا لباس بر تن پسر سرگردان خواهد بود. مادر قبل از رفتن فرزندش به خارج می‌ترسید دیر بازگردد.»

اقای شی گفت که این شعر به وضوح احساسات عمیق خانوادگی مردم چین را بیان می‌کند.

شی جین پینگ همیشه به خانواده و روابط خویشاندی اهمیت زیادی داده است. وی در بازدید گروهی عید بهار در سال 2017  با احساس و محبت گفت: عشق واقعی را با دوری قطع نکنید، عشق واقعی را در مشغله‌های روزانه فراموش نکنید، عشق واقعی را در سختکوشی‌های شبانه روزی نادیده نگیرید.

تنها زمانی که همه خانواده‌ها خوب باشند، کشور و ملت می‌توانند خوب باشند.

شی جین پینگ که در یک خانوادگی سنتی خوب بزرگ شده و از میان مردم بر آمده است.

رهبر چین همیشه مردم را در کانون قلب خود قرار می‌دهد و برای خوشبختی هزاران خانواده به شکلی خستگی ناپذیر تلاش می‌کند.

 

  • 2024/05/12 14:21:01
  • GMT+08:00
  • /