واقعی یا مجازی؟
2024/05/12 20:06:32

آیا این هزارتوی رنگارنگ واقعی است یا توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است؟ این رنگین کمان مزارع پلکانی در واقع یکی از جاذبه های توریستی در جزیره بین قاره ای رؤیا در نان تونگ، استان جیانگ سو است. الگوهای تو در توی آن با شکوفه دادن گل ها به این شکل زیبا درآمده است. 

  • 2024/05/12 20:06:32
  • GMT+08:00
  • /