آلوهای سبز «شی جای»
2024/05/11 20:03:03

سبدها مملو از آلوهای سبز در شهر شی جای از توابع «وو جوئو» منطقه گوانگ شی در جنوب چین لبخند را بر لب باغداران نشانده است. این میوه های ترش برای خشک کردن و درست کردن شراب میوه ایده آل هستند و موجب تنوع غذاها و رونق کشاورزی این منطقه شده اند.

  • 2024/05/11 20:03:03
  • GMT+08:00
  • /