سنجاب و گل‌های بنفش
2024/05/10 16:56:51

یک سنجاب در حال لذت بردن از گل‌های جاکاراندا در کونمینگ، استان یون نان در جنوب غربی چین شکار دوربین شد.

  • 2024/05/10 16:56:51
  • GMT+08:00
  • /