شهر باستانی «سی چی کوئو»
2024/05/10 09:55:16

این شهر باستانی در  چونگ چینگ و در کنار رودخانه «جیا لینگ» قرار دارد و در زمان دودمان سونگ شمالی (960-1127 میلادی) ساخته شده و امروز نیز تلفیقی از گردشگری فرهنگی و نوسازی شهری را به نمایش می‌گذارد.

  • 2024/05/10 09:55:16
  • GMT+08:00
  • /