رنگین کمان مدور
2024/05/08 16:46:47

یک رنگین کمان دایره ای در میان ابرها بر فراز گستره وسیعی از شکوفه‌های درختان آزالیا در کوه« گویی فنگ» شهر «ما چنگ» استان هوبی در مرکز چین به این شکل خودنمایی می‌کند. 

  • 2024/05/08 16:46:47
  • GMT+08:00
  • /