آزالیاهای «فان جینگ»
2024/05/08 20:48:29

شکوفه های آزالیا در کوه فان جینگ در جنوب غربی چین در حال باز شدن هستند و گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کنند. کوه فان جینگ برای بوداییان چین یک مکان مقدس محسوب می شود. این کوه با ارتفاع بیش از 2500 متر و منابع طبیعی فراوان، در سال 2018 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

  • 2024/05/08 20:48:29
  • GMT+08:00
  • /