گیاهان گلدانی «هونگ شینگ»
2024/05/08 12:45:12

کشاورزان روستای هونگ شینگ استان جه جیانگ به این شکل از گیاهان گلدانی خود مراقبت می‌کنند.

  • 2024/05/08 12:45:12
  • GMT+08:00
  • /