باغ آسمانی
2024/05/08 21:53:28

پشت بام یک مدرسه در شهر نان نینگ منطقه گوانگ شی در جنوب چین به یک باغ آسمانی تبدیل شده و دانش آموزان و معلمان می توانند در آن کشاورزی را تجربه کنند. این پشت بام با یک باغ گل رز و باغچه های کاشت سبزیجات، فضایی آرام و عالی را برای یادگیری ایجاد کرده است.

  • 2024/05/08 21:53:28
  • GMT+08:00
  • /