گردشگری هان فو در «جیا شینگ»
2024/05/07 20:43:57

گروهی از گردشگران با جامه های سنتی #هانفو، در حال بازدید از باغ گیاه‌شناسی شهر جیاشینگ، استان جه جیانگ در شرق چین هستند. 

  • 2024/05/07 20:43:57
  • GMT+08:00
  • /