اعتماد روزافزون شرکت‌های خارجی به بازار چین
2024/05/05 09:34:28

بررسی انجام شده از بیش از 600 شرکت با سرمایه خارجی که توسط «شورای تروج تجارت بین‌الملل چین» انجام شده، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها اعتماد روزافزونی به بازار چین دارند.

بیش از 70 درصد از شرکت‌های مذکور در خصوص چشم انداز توسعه بازار چین در پنج سال آینده خوش بین بودند که در مقایسه با سه ماهه قبل حدود 3.8 واحد درصد افزایش داشت.

بیش از نیمی از شرکت‌های مورد بررسی بر این باورند که بازار چین بیش از پیش جذاب شده به این معنا که 2.9 واحد درصد از رقم ثبت شده طی سه ماهه قبلی، بیشتر شده‌اند.

به علاوه بیش از نیمی از این شرکت‌ها پیش بینی می‌کنند که سرمایه گذاری در چین سود بیشتری را طی پنج سال آینده ایجاد کند. 60 درصد این شرکت‌ها اروپایی هستند.

«جائو پینگ» سخنگوی شورای تروج تجارت بین‌الملل چین با اشاره به سیاست‌های مطلوب و محیط سرمایه گذاری مناسب و همچنین تلاش‌های چین برای گشایش با استانداردهای بالا، تاکید کرد: بازار چین همچنان از مزایای جامع برجسته در جذب سرمایه گذاری خارجی بهره می‌برد.

  • 2024/05/05 09:34:28
  • GMT+08:00
  • /