محبوبیت هات‌پات چین در پاریس
2024/05/05 09:39:34

شهر پاریس پایتخت فرانسه طی سال‌های اخیر شاهد محبوبیت فزاینده هات‌پات چین بوده است.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 21 آوریل (2 اردیبهشت) از یک رستوران هات‌پات در پاریس گرفته است.


  • 2024/05/05 09:39:34
  • GMT+08:00
  • /