صبح صیادان «ری جائو»
2024/05/05 22:25:36

همراه با طلوع آفتاب، ماهیگیران بندر ری جائوی استان «شان دونگ» در شرق چین، آماده رفتن به دریا برای صید ماهی می‌شوند. 

  • 2024/05/05 22:25:36
  • GMT+08:00
  • /