برگزاری نمایش نور در «هاربین» از دریچه دوربین
2024/05/05 09:43:29

طی ایام تعطیلات روز کارگر مردم در شهر «هاربین» مرکز استان «هی‌لونگ‌جیانگ» (شمال شرقی چین) از دیدن نمایش نوری که در یکی از میدان‌های این شهر بر پا شده بود، لذت بردند.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 3 مه (14 اردیبهشت) گرفته است.

  • 2024/05/05 09:43:29
  • GMT+08:00
  • /