شکوفه‌های بنفش جاکاراندا در «کونمینگ»
2024/05/05 18:24:17

شکوفه‌های بنفش درختان جاکاراندا شهر کونمینگ، مرکز استان یون نان در جنوب غربی چین را در یک زیبایی اثیری غرق کرده که می‌توان آن را در گوشه و کنار از شهر دید.

  • 2024/05/05 18:24:17
  • GMT+08:00
  • /