پایان کار نمایشگاه بین‌المللی خودروی پکن
2024/05/05 16:03:50

«هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی خودروی پکن 2024» (نمایشگاه خودرو پکن) پس از یک وقفه چهار ساله، پنجشنبه 25 آوریل (6 اردیبهشت) آغاز به کار کرد.

طی این رویداد بیش از 1500 شرکت، 278 مدل خودروی انرژی جدید و 117 مدل نمایش اول جهانی را در معرض دید قرار دادند به گونه‌ای که روندهای توسعه جدید صنعت خودروسازی داخلی و جهانی چین را به رخ کشیده شد.

این نمایشگاه همچنین به پویاترین شکل به جهان نشان داد چرا صنعت خودروی انرژی جدید چین پیشتاز این مسیر است و چه معنایی برای جهان دارد.

در این نمایشگاه خودرو به طور ویژه برندهای داخلی چین به بخش حیاتی و نقطه اتکا تبدیل شدند و خودروهای انرژی جدید در کانون توجه داشتند.

«بی‌ام‌و»، «مرسدس بنز» و «آئودی» همه مجموعه‌ها و مدل‌های غرفه‌ای لوکس خود را در معرض دید قرار دادند.

این نمایشگاه شنبه 4 مه (15 اردیبهشت) به کار خود پایان داد.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 4 مه گرفته است.

  • 2024/05/05 16:03:50
  • GMT+08:00
  • /