برداشت گوجه فرنگی گیلاسی در «لیو با»
2024/05/04 22:21:26

خوشه های گوجه‌فرنگی‌های گیلاسی در هوا آویزان شده و کارگران با خوشحالی در مزرعه هوشمند شهر «لیو با» از توابع «جانگ یه» استان «گان سو» در شمال غربی چین در حال برداشت آنها هستند. 

  • 2024/05/04 22:21:26
  • GMT+08:00
  • /