کلید واژه امروز چین: مصرف جدید
2024/05/03 17:06:14

هر ساله در چین، پنج روز اول ماه مه که روز جهانی کار هم نام گرفته، همراه با تعطیلات روز کارگران و روز جوانان است.  این تعطیلات یکی از فعال‌ترین فصل‌های پیک برای بازار مصرف چین است که در میان آن، انواع جدید از مصرف از جمله مصرف گردشگری، مصرف سبز، مصرف تجربه‌ای و مصرف هوشمند به یکی از نقاط رشد مهم برای ترویج توسعه اقتصادی تبدیل شده است.

در الگوی جدید توسعه چین، مصرف به عنوان اصلی ترین نیروی محرکه برای پیشرفت اقتصادی است، و در میان آن مصرف جدید قدرت مهم برای گسترش نیازهای مصرفی به شمار می رود. امروز می خواهم با شما صحبت کنم که نکته های جدید در موضوع مصرف شامل چه مسائلی می شود و چطور این مسئله سبب رشد اقتصاد می شود؟

  • 2024/05/03 17:06:14
  • GMT+08:00
  • /