یک روز خوب در کنار دریاچه «شوئو شی»
2024/05/03 22:17:41

مناظر بهاری زیبا نوید یک روز خوب را در منقطه دیدنی دریاچه «شوئو شی» شهر «یانگ جوئو» استان جیانگ سو در شرق چین را می‌دهد. 

  • 2024/05/03 22:17:41
  • GMT+08:00
  • /