برداشت گل محمدی در «چو جینگ»
2024/05/03 16:16:36

این منظره چشم نواز مربوط به یک مزرعه گل محمدی (رز دمشقی) در شهر چو جینگ، استان یون نان در جنوب غربی چین است که این روزها کشاورزان مشغول چیدن آنها برای فرستادن به بازار هستند. 

  • 2024/05/03 16:16:36
  • GMT+08:00
  • /