پیشخدمت کوسه‌ها
2024/05/02 22:11:15

یک غواص شجاع به نام «کن کیفر» آنقدر به یک گروه کوسه نزدیک شد تا بتواند غذا را در دهان آنها بگذارد. این تصاویر توسط دوست او جیک  فیلمبرداری شده که نشان می‌دهد کن چطور با شجاعت مستقیماً به آرواره های مهیب این موجودات دریایی دست می زند و غذای دلخواه آنها را در دهانشان می‌گذارد.

  • 2024/05/02 22:11:15
  • GMT+08:00
  • /