برداشت مرکبات در «شی میان»
2024/05/02 16:07:57

اهالی شهرستان «شی میان» از توابع «یا آن»، استان «سی چوان» در جنوب غربی چین، این روزها سخت در حال برداشت محصول پربار درختان مرکبات هستند. 

  • 2024/05/02 16:07:57
  • GMT+08:00
  • /