جوجه‌های بی‌سر و صدا
2024/05/02 12:06:37

این جوجه قوها تازه از تخم بیرون آمده‌اند و بدون هیچ سر و صدایی، زیر نظر والدین مهربان خود در تالاب دریاچه «بی لونگ» در «جنگ جوئو» استان «هه نان» در مرکز چین در حال آشنا شدن با جهان هستند.

  • 2024/05/02 12:06:37
  • GMT+08:00
  • /