گل‌خانه‌های پر از انگور و گل رز چینی «نان یانگ»
2024/05/01 21:53:30

اهالی شهر «نان یانگ» استان «هه نان» در مرکز چین  با مهربانی در گلخانه های شهر از گل های رز چینی و تاک های پر از انگور مراقبت می کنند.

  • 2024/05/01 21:53:30
  • GMT+08:00
  • /