پل «رونگ شان»
2024/05/01 22:05:26

تمام بخش‌های این پل که روی رود یانگ تسه در شهر لو جوئو، استان سی چوان در جنوب غربی چین قرار دارد، روز دوشنبه به هم متصل شد و انتظار می رود پس از بهره برداری در ماه اوت امسال، زمان تردد بین دو طرف رود را به دو دقیقه کاهش دهد. این پل دو طرفه و چهار بانده به طول 1505 متر، عرض 24.5 متر و حداکثر سرعت 60 کیلومتر بر ساعت است.

  • 2024/05/01 22:05:26
  • GMT+08:00
  • /